Det finns få instrument som har så många olika varianter som flöjten, och den är ett naturligt inslag i folkmusik världen över. Beroende på dess utformning delas instrumentet upp i olika kategorier: spaltflöjt och kantflöjt. I kategorin spaltflöjt ingår till exempel blockflöjt, medan tvärflöjt tillhör gruppen kantflöjt. Dessa kategorier kan även delas upp i mindre undergrupper beroende på om flöjterna är öppna eller slutna i ändarna. Den sydamerikanska panflöjten är ett exempel på en flöjt som har öppna ändar. Lergök och visselpipa är två exempel på flöjter med slutna ändar, även om det kan komma som en överraskning att de överhuvudtaget räknas som flöjter. Trots att det är absolut vanligast att flöjt spelas med munnen finns det faktiskt flöjter som spelas med näsan också. Denna typ av flöjt används inom folkmusik i bland annat Malaysia, på Hawaii och Filippinerna. Modellen på näsflöjten kan variera betydligt: från små plastflöjter till flera decimeter långa flöjter i trä.

Världens äldsta instrument

Vad vissa kanske inte vet är att de äldsta flöjterna är 35 000 år gamla och det gör flöjten till världens äldsta instrument. Fynden som bekräftar detta hittades för några år sedan i Jurabergen i södra Tyskland, flöjterna var tillverkade av ben från svan och gåsgam. Tidigare har man även hittat rester av flöjter gjorda av elfenben tillsammans med en kvinnofigur i samma material, samt flera andra fynd. Trots att den flöjt som var bäst bevarad hade gått i itu lyckades man sätta ihop bitarna till ett nästintill komplett instrument. I sin ursprungliga form uppskattas flöjten ha varit cirka 20 cm lång och haft fem hål. I ena ändan hade två skåror gjorts, vilket tyder på att den delen utgjorde munstycket. Efter att en replika av den mindre flöjten skapats konstaterades det att flöjterna var fullt fungerande och dess läte var liknande de flöjter vi använder idag. Av fynden kan man dra slutsatsen att befolkningen i denna del av Tyskland både hade sinne och smak för musik och var kompetenta hantverkare.

Flöjtens magiska egenskaper

Det finns mycket mystik runt flöjten som instrument och den dyker upp i otaliga myter och berättelser världen över. Ett av de kanske mest kända sammanhangen är Mozarts “Trollflöjten”, där den magiska flöjtens toner förvandlar världen till ett paradis. Ett annat exempel återfinns i den grekiska myten om Pan. I en av berättelserna förälskar han sig i en nymf, som i sin tur förvandlar sig till vass för att undkomma honom. För att kunna erövra nymfen skär Pan ner vassen och binder den till en flöjt som han sen spelar på. Härifrån kommer namnet “panflöjt”. Inom hinduismen har flöjten en stark symbolisk laddning, då det är guden Krishnas ständiga följeslagare. Enligt sägnen representerar flöjten förmågan att kunna tömma sig på egna önskningar för att kunna fungera som en kanal för Guds vilja. Om du själv är intresserad av att sätta flöjtens magiska krafter på prov så kan du just nu få rabatt på instrument med kod från Kampanjjakt, där du även finner andra typer av produkter till riktigt bra priser.