Att lyssna på musik är en konst som de flesta behärskar och tycker om. Musik kan både skapa stämningar av olika slag och berätta historier som du inte hört förut. Vissa experter menar att musik kan användas som terapi och att musik förbättrar människors liv på många sätt. Men vad är musik? Hur byggs musik? Nedan kan du läsa om toppen av isberget om musik och hur musiken är uppbyggt.

Kort svar på frågan: Vad är musik?

Vad musik är finns det många svar på, men för att inte bli alldeles för långrandig kan svaret sammanfattas så här. Musik är något konstnärligt som ger uttryck för kulturer och känslor av olika slag genom ljud och toner. Musik är också en omfattande form av underhållning och något som människor möter i sin vardag. Dessutom går det att studera musik genom att utbilda sig praktiskt och teoretiskt.

Musik är som många andra former av konst beroende av någon som betraktar och/eller lyssnar. Utan publik eller åhörare hade kanske kompositörer som exempelvis Beethoven blivit särskilt stora. Dessutom firas just Beethoven stort nästa år, bland annat på konserthuset i Stockholm. Där ska de jämföra honom med kvinnliga kompositörer från samma tidsepok, ett spännande projekt. Även om det framstår som en stor utmaning att jämföra musik, eftersom det beror på vem det är som lyssnar.

Kompositören bakom musiken har förstås stor påverkan på den musik som slutligen når lyssnarna. Som en byggnadsingenjör som bygger upp ett stort höghus, så bygger också kompositörer stor musik. Det framgår tydligt genom musikhistorien. Om du är intresserad av att snickra inte bara musik utan också fysiska ting kan du säkert hitta inspiration hos Buildor där du hittar många tips på kreativa projekt.

Komposition och musikens uppbyggnad

Byggstenar att bygga musik av kan hittas överallt till exempel i hesa Fredrik eller andra olika ljud. Och ljuden behöver inte längre översättas till noter, som på Beethovens tid. Utan idag räcker det med att spela in det ljud du gillar och sedan använda det som ett sample i musiken.

Med det i åtanke finns det alltså inga rätt eller fel när det kommer till musik, utan allt hänger på kompositören och åhöraren. Hur musik låter varierar också beroende på hur den är komponerad och hur den som lyssnar tolkar musiken. Musik kan exempelvis bli kosmisk med vissa byggstenar. Det finns likheter både med andra konstformer så som teater och bildkonst, men det finns också många likheter mellan kommunikation mellan människor och kommunikationen mellan en kompositör och någon som lyssnar på kompositörens musik.

Det vill säga, kompositören kan förmedla något med sin musik och den som lyssnar kan förstå budskapet. Det gäller både instrumentala låtar som låtar som har någon form av text.

Säg det i toner och inte i ord!

Kan en säga något enbart med toner, helt utan ord? De flesta skulle nog hålla med om att det är fullt möjligt att säga något med enbart musik. Samtidigt måste kompositören vara medveten om att lyssnaren inte alltid tolkar musiken på samma sätt som den var skriven.