Att spela musik är mycket roligt och som med allt annat så blir det bara roligare ju mer man kan och utövar det. Allra roligast är dock att spela musik tillsammans med andra. Det handlar om något så enkelt som gruppdynamik; en sammansättning av människor med gemensamt intresse som gör något tillsammans. Vi människor är ju flockdjur och det roliga förstärks i de flesta fall i samarbetet med andra. I musik tas gruppdynamiken till en helt annan nivå; här har varje medlem en tydlig roll att spela och alla får vara med och höras. Varje enskild gruppmedlems arbete i gruppen blir nödvändig för det slutliga resultatet. Detta hörs tydligt när man plötsligt plockar bort ett instrument ur ett musikstycke; det blir fattigt och saknar direkt det som försvunnit.

Det som nämns ovan gäller alla typer av formationer och för alla genrer av musik. Med detta kommer dock vissa krav på kvalitet från alla inblandade; man hör i regel tydligt när någon spelar falskt eller missar en ton. Detta är dock bra då det ökar disciplinen hos alla som deltar i gruppen. Dessutom innebär det att musikerna i bandet lyfter varandra. Av den anledningen är det nyttigt för vilken musiker som helst att då och då spela med mer erfarna musiker som ligger ett par snäpp över i skicklighet. Detta är oerhört lärorikt och det gör att den mindre erfarna musikern får anstränga sig lite extra för att hänga med.

Man kan börja spela i ett band när man är ganska ung. Vissa börjar redan vid 12 års ålder, men vanligt är att detta sker från högstadiet och uppåt. Gruppsammansättningen blir oftast ganska spontan och handlar i ett första läge om ett gäng kompisar som vill starta ett rockband eller liknande. För de som vill börja spela finns det olika studieförbund som erbjuder replokaler kompletta med all den utrustning bandet behöver för att komma igång. När man blir lite mer erfaren brukar man dock vilja plocka med sig egen gitarr o.s.v. Studieförbunden kan också tillhandahålla handledare som är med bandet under sina rep. Här kan man också gå kurser i de olika instrumenten, samt lära sig musikteori.

I många kommuner anordnas rockbandstävlingar där många yngre och lite mer erfarna band kan delta och spela upp sina alster för både publik och jury.