En viktig del vid begravningar är musiken. Den kan nämligen väcka fina minnen av den avlidne samt ger alla en stund att tänka på honom/henne. På en begravning brukar det vara vanligt med flera musikstycken. En inledningsmusik, ett stycke under själva ceremonin och sedan avslutande musik.

Att välja vilken musik som ska spelas kan vara svårt. Ibland händer det att den avlidne redan skrivit ner vilken musik de önskar ska spelas, då blir valet självklart enkelt. Men skulle de däremot inte ha några önskemål kan det kännas svårt att välja musik. Att välja den rätta musiken är viktigt och inte alltid det lättaste. Det finns dock några saker som kan komma till hjälp ifall du känner dig helt vilsen. Den bästa hjälpen kan du få om du anlitar en begravningsbyrå, de har ofta koll på vilken typ av musik som är bäst.

Olika musik på olika begravningstyper

Man kan säga att det finns två typer av begravningar, en kyrklig begravning och en borgerlig. Vilken musik som du får välja mellan varierar lite beroende på vilken typ av begravning det är. Dock kan du alltid besöka en begravningsbyrå i Malmö eller staden där du bor och få hjälp med all planering.

Begravningsmusik för borgerliga begravningar

En borgerlig begravning liknar den kyrkliga begravningen en hel del. Men när det kommer till musiken skiljer de sig åt lite. Många väljer att fokusera mer på musiken i denna typ av begravningar jämfört med de kyrkliga. Du kan självklart få hjälp med att välja musiken till denna typ av begravning också. Prata med den som har hand om ceremonin och de som framför musiken, i fall du väljer att ha en riktig musiker. Vissa väljer nämligen endast att spela upp musiken från en CD eller streamingtjänst.

Begravningsmusik för kyrkliga begravningar

För kyrkliga begravningar kommer begravningen följa en viss ordning. Det ingår alltid ett antal psalmer, men du som anhörig kan i många fall få välja musikstycken som du önskar ska framföras. Vilken typ av musik du får välja mellan är lite strängare jämfört med vad du får välja för en borgerlig begravning. Det bästa tipset är att du pratar med prästen om musiken så kan han/hon ge dig förslag på vilken begravningsmusik som är bäst. Du kan även prata med personen/personerna som ska framföra musiken.

Viktigt att välja rätt musik

Det är som sagt svårt att välja vilken musik som ska spelas på begravningen ifall den avlidne inte haft några önskemål. Men varför är det så viktigt att välja rätt? Det beror till stor del på att musiken är ett sätt för de anhöriga att komma ihåg personen de förlorat, att fira dennes liv och rätt musik kan till och med beskriva hur personen var.

Så här kan du göra när du ska välja rätt musik:

  • Sätt dig ner och tänk på den avlidne. Vem var han/hon?
  • Leta efter musik som får dig att tänka på personen.
  • Prata med de som håller i ceremonin för att se ifall musiken är lämplig.