Vi människor lyssnar på musik på olika sätt. Dessutom är vi som bekant olika mycket intresserade av musik. Vissa lyssnar på musik av sociala skäl, det vill säga för att vara en del av en grupp människor som tycker om samma sak. Andra ser djupare på ämnet och analyserar musikens komposition och uppbyggnad. Det är ofta den senare typen av människor som har en djupare förståelse för musik och är auditiva till sin personlighet; de är helt enkelt bra på att uppfatta nyanser i olika slags ljud och ofta är de också mycket skickliga på uttal i olika språk. Detta är förstås både på gott och ont, eftersom musik samtidigt handlar om att ha roligt och för mycket analyserande kan dessvärre förstöra känslan av upplevelsen.

De auditiva personerna har lättare att utveckla ett gott gehör vad gäller tonarter, tonhöjder med mera. Ofta kan de inte förklara varför något är rätt eller fel; de bara hör att det är på det ena eller andra sättet. Detta kopplas också ofta till ett stort musikintresse och inte sällan musicerar man själv, antingen på egen hand eller i en grupp tillsammans med andra människor. Musikintresserade personer njuter av musikstycken som är utmanande; som erbjuder spännande ackordföljder, tonartshöjningar med mera.

Gehör kan förstås också tränas upp, men det underlättar om man på förhand har en viss fallenhet för det. En bra träning är att lyssna på valfri musik och “gissa” tonerna man hör, för att sedan testa detta på något instrument. Med mycket övning lär man sig snart vad de olika tonarterna heter. Detta gör i sin tur att man har lättare att själv börja skapa intressant musik med spännande tonföljder; ja, rentav höra dessa i huvudet innan man spelar det på sitt instrument. Musik är roligt i sig och man tar det till en helt annan dimension med en djupare kunskap om tonerna. Av den anledningen är det bra att komplettera sitt gehör med musikteori, där man får lära sig skal-system, olika ackord och hur man skapar intressanta harmonier och färgningar.

Inom vissa genrer av musik klarar man sig dock bra, eller åtminstone till en början, på enbart gott gehör. Detta gäller särskilt rock/pop-genren och blues. Här är det mycket känsla som gäller och det är en stor tillgång att kunna improvisera i sitt spelande. Som gitarrist kommer man exempelvis långt på att lära sig några skalor som man sedan kan improvisera runt. Rockmusiker kan oftast inte läsa noter, utan förlitar sig istället på sitt öra. Det finns dock, för gitarrister och basister, en alternativ notifikation till noter som kallas tabulatur. Här visas det på vilken sträng och på vilket band som tonen ligger och är därmed lättläst även för den som inte lärt sig noter.